Privatni sektor

Snažna partnerstva sa privatnim sektorom omogućavaju UNICEF-ov rad za decu.

Devojčica u igri u vrtiću
UNICEF Srbija/2019/Pančić