Privatni sektor

Snažna partnerstva sa privatnim sektorom omogućavaju UNICEF-ov rad za decu.

Devojčica u igri u vrtiću
UNICEF Srbija/2019/Pančić

UNICEF blisko sarađuje sa multinacionalnim korporacijama, nacionalnim kompanijama i malim preduzećima kako bi istakao prednosti poslovanja po meri deteta.

Zauzvrat, UNICEF pomaže kompanijama da ojačaju posvećenost zajednici u kojoj posluju i da promovišu društvenu odgovornost kroz svoje angažovanje u ostvarivanju prava svakog deteta.

Društveno odgovorno poslovanje

Deca su ključni akteri poslovanja – kao potrošači, članovi porodica zaposlenih, mladi radnici ili kao budući zaposleni i poslovni lideri.

Istovremeno, deca su ključni članovi zajednica i okruženja u kojima kompanije posluju.

Ulaganje u decu je dobro za poslovanje: ono pruža osnovu za sigurnu i održivu budućnost u kojoj se društveni i ekonomski razvoj i napredak uporedo razvijaju.

Interesi dece i biznisa su neizostavno povezani: otporna i održiva društva i poslovne sredine mogući su samo ako se prava dece štite i promovišu.

Kompanije – Telenor, Nordeus i Lego, između ostalih – koriste svoje resurse i pokreću inovacije kako bi omogućile da ono što UNICEF radi stigne do svakog deteta.

Kada štitimo prava dece, zajedno gradimo sigurniji svet za svako dete.

Dečak sa smetnjama u razvoju i invaliditetom smeje se na ljuljašci
UNICEF Srbija/2017/Szabo

Prava deteta i poslovni principi

Principijelno poslovanje je izuzetno važno.

Sve više kompanija radi na unapređenju ljudskih prava, zaštiti životne sredine, standardima rada i borbi protiv korupcije. Na taj način kompanije ne samo da mogu da spreče štetu već mogu da daju pozitivan doprinos dugoročnom održivom miru i razvoju.

Principi dečijih prava i poslovni principi omogućavaju kompanijama da kroz prizmu dečijih prava sagledaju svoje poslovanje u oblasti održivog razvoja, usmeravajući kompanije na čitav niz akcija koje mogu da preduzmu u radnom okruženju, na tržištu ili u zajednici kako bi poštovale i podržale prava deteta.

Principi pozivaju poslovnu zajednicu da ne čini štetu, da prati svoj uticaj na prava deteta i da preduzima mere kako bi poslovanje po meri deteta bilo održivo.

Preuzmite ‚‚Principe poslovanja i prava deteta˝ ovde.