Obrazovanje

Svaka devojčica i svaki dečak, ma gde da su, imaju pravo na kvalitetno inkluzivno obrazovanje

Education main
UNICEF Srbija / 2021 / Pančić
Emergencies response