Obrazovanje

Svaka devojčica i svaki dečak, ma gde da su, imaju pravo na kvalitetno inkluzivno obrazovanje

Dečak i dve devojčice se igraju i boje u vrtiću
UNICEF Srbija/2013/Pirozzi

Izazov

Kod neke dece postoji veći rizik da ne budu uključena u obrazovni sistem.

To može imati dalekosežne posledice, koje se često prenose i na sledeće generacije koje takođe počinju život u nepovoljnom položaju.

Samo 50% dece uzrasta od 3 do 5 godina pohađa vrtić.

Ti ciklusi isključenosti i nejednakosti negativno utiču i na pojedince i na društvo u celini.

Kako bi se otklonile prepreke koje stoje na putu ka kvalitetnom obrazovanju za svu decu, UNICEF se posebno fokusira na podršku deci koja su najčešće isključena. 

  • Samo 50% dece uzrasta od 3 do 5 godina pohađa vrtić.
  • Kod dece uzrasta od 3 do 5 godina, samo 9% dece iz najsiromašnijih porodica i 6% dece koja žive u romskim naseljima pohađa vrtić.
  • Osnovnu školu završi 66% dece koja žive u siromaštvu.
  • Srednju školu pohađa 15% devojčica iz romskih naselja.

Radimo na jačanju kapaciteta institucija kako bi se deca iz osetljivih grupa uključila u obrazovanje i kako bi se sprečilo njihovo rano napuštanje školovanja.

Radimo na obezbeđivanju pristupa kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koje stvara prilike za učenje za svu decu.

Rešenje

UNICEF je posvećen obezbeđivanju uslova da svako dete ostvari pravo na kvalitetno obrazovanje, od predškolskog uzrasta kada se postavljaju osnove za dalji uspeh do kraja srednjoškolskog obrazovanja.

  • Preko 2.000 dece upisano je u predškolske ustanove po prvi put.
  • 186.260 učenika i učenica je imalo koristi od unapređenih kapaciteta nastavnika kroz direktnu podršku školama.
  • Skoro 96% dece izbeglica i migranata osnovnoškolskog uzrasta je uključeno u obrazovanje u 38 osnovnih škola širom Srbije.
  • 4.200 stručnjaka u sistemu prosvete podržano je da sprovode inkluzivno kvalitetno obrazovanje.
  • Izrada i usvajanje novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Za svako dete, obezbeđuje kontinuitet učenja od predškolskog do osnovnog obrazovanja.

Preko 2.000 dece upisano je u predškolske ustanove po prvi put.

Atilin uobičajeni dan u školi

Inkluzivno obrazovanje

UNICEF u Srbiji razvija inkluzivne obrazovne politike i podržava sve aktere u procesu obrazovanja da omoguće ostvarivanje prava na obrazovanje svakom detetu.

> Saznajte više

Devojčica u vrtiću se smeje i igra sa vršnjacima

Vrtići bez granica

UNICEF u Srbiji podržava unapređivanje sistema kako bi se obezbedio pristup kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju za svu decu, posebno za osetljive grupe.

> Saznajte više

 

Monika piše po školskoj tabli.

Kako biti škola društvene brige

To je jedan od pristupa UNICEF-a kojim se sprečava osipanje učenika i  unapređuju obrazovni ishodi i dobrobit dece kod koje postoji rizik od napuštanja obrazovanja.

> Saznajte više