Obrazovanje

Svaka devojčica i svaki dečak, ma gde da su, imaju pravo na kvalitetno inkluzivno obrazovanje

UNICEF Srbija/2019/Pančić

Izazov

Kod neke dece postoji veći rizik da ne budu uključena u obrazovni sistem.

To može imati dalekosežne posledice, koje se često prenose i na sledeće generacije koje takođe počinju život u nepovoljnom položaju.

Samo 50% dece uzrasta od 3 do 5 godina pohađa vrtić.

Ti ciklusi isključenosti i nejednakosti negativno utiču i na pojedince i na društvo u celini.

  • Samo 50% dece uzrasta od 3 do 5 godina pohađa vrtić.
  • Kod dece uzrasta od 3 do 5 godina, samo 9% dece iz najsiromašnijih porodica i 6% dece koja žive u romskim naseljima pohađa vrtić.
  • Osnovnu školu završi 66% dece koja žive u siromaštvu.
  • Srednju školu pohađa 15% devojčica iz romskih naselja.

Radimo na jačanju kapaciteta institucija kako bi se deca iz osetljivih grupa uključila u obrazovanje i kako bi se sprečilo njihovo rano napuštanje školovanja.

Radimo na obezbeđivanju pristupa kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koje stvara prilike za učenje za svu decu.

Rezultati

  • Preko 2000 dece je prvi put upisano u predškolske ustanove.
  • 186.260 učenika i učenica je imalo koristi od unapređenih kapaciteta nastavnika kroz direktnu podršku školama.
  • Skoro 96% dece izbeglica i migranata osnovnoškolskog uzrasta je uključeno u obrazovanje u 38 osnovnih škola širom Srbije.
  • 4200 stručnjaka u sistemu prosvete dobio je podršku u sprovođenju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja.
  • Izrada i usvajanje novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Za svako dete obezbeđuje kontinuitet učenja od predškolskog do osnovnog obrazovanja.
Atilin uobičajeni dan u školi

Inkluzivno obrazovanje

UNICEF u Srbiji razvija inkluzivne obrazovne politike i podržava sve aktere u procesu obrazovanja da omoguće ostvarivanje prava na obrazovanje svakom detetu.

> Saznajte više

Devojčica u vrtiću se smeje i igra sa vršnjacima

Vrtići bez granica

UNICEF u Srbiji podržava unapređivanje sistema kako bi se obezbedio pristup kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju za svu decu, posebno za osetljive grupe.

> Saznajte više

 

Monika piše po školskoj tabli.

Kako biti škola društvene brige

To je jedan od pristupa UNICEF-a kojim se sprečava osipanje učenika i  unapređuju obrazovni ishodi i dobrobit dece kod koje postoji rizik od napuštanja obrazovanja.

> Saznajte više