Obrazovanje

UNICEF je posvećen obezbeđivanju uslova da svako dete ostvari pravo na kvalitetno obrazovanje, od predškolskog uzrasta kada se postavljaju osnove za dalji uspeh do kraja srednjoškolskog obrazovanja.

Dečak i dve devojčice se igraju i boje u vrtiću
UNICEF Srbija/2013/Pirozzi

Izazov

Svaka devojčica i svaki dečak, ma gde da su, imaju pravo na kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Kod neke dece postoji veći rizik da ne budu uključena u obrazovni sistem. 

To može imati dalekosežne posledice, koje se često prenose i na sledeće generacije.

Ti ciklusi isključenosti i nejednakosti negativno utiču i na pojedince i na društvo u celini.

Kako bi se otklonile prepreke koje stoje na putu ka kvalitetnom obrazovanju za svu decu, UNICEF se posebno fokusira na podršku deci koja su najčešće isključena. 

U Srbiji samo 50% dece uzrasta 3 do 5 godina pohađa vrtić.

Deca u igri u inkluzivnom vrtiću

Inkluzivno obrazovanje

Radimo na jačanju kapaciteta institucija kako bi se deca iz osetljivih grupa uključila u obrazovanje i kako bi se sprečilo njihovo rano napuštanje školovanja.

Dečak i devojčica se igraju pecanja u vrtiću

Učenje u ranom detinjstvu

Radimo na obezbeđivanju pristupa kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koje stvara prilike za učenje za svu decu.

Rešenje

UNICEF je posvećen obezbeđivanju uslova da svako dete ostvari pravo na kvalitetno obrazovanje, od predškolskog uzrasta kada se postavljaju osnove za dalji uspeh do kraja srednjoškolskog obrazovanja.

Atilin uobičajeni dan u školi

Inkluzivno obrazovanje

UNICEF u Srbiji razvija inkluzivne obrazovne politike i podržava sve aktere u procesu obrazovanja da omoguće ostvarivanje prava na obrazovanje svakom detetu.

> Saznajte više

Devojčica u vrtiću se smeje i igra sa vršnjacima

Vrtići bez granica

UNICEF u Srbiji podržava unapređivanje sistema kako bi se obezbedio pristup kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju za svu decu, posebno za osetljive grupe.

> Saznajte više

 

Monika piše po školskoj tabli.

Kako biti škola društvene brige

To je jedan od pristupa UNICEF-a kojim se sprečava osipanje učenika i  unapređuju obrazovni ishodi i dobrobit dece kod koje postoji rizik od napuštanja obrazovanja.

> Saznajte više