Godine uzleta

Nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2018

Istaknuto

Nove Osnove programa ističu kvalitet odnosa koje dete gradi sa vršnjacima i odraslima, značaj prostora kao inspirativnog okruženja za igru, istaživanje i učenje i saradnju sa roditeljima i lokalnom zajednicom.

Svako dete poseduje jedinstven potencijal, interesovanja, sposobnosti i iskustvo. Na nama je da ih prepoznamo i da mu pomognemo da ih ostvari. Kako to da učinimo, saznajte u brošuri.  

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje