Biti funkcionalno matematički pismen u Srbiji

Koji učenici to mogu, kako ih škole podržavaju?

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2018

Istaknuto

Istraživanje je nedvosmisleno pokazalo da na obrazovna postignuća učenika u oblasti matematike ne utiču samo kognitivni faktori, već i oni koji su povezani sa karakteristikama ličnosti, kao što su samoefikasnost, self-koncept, otvorenost za rešavanje problema i anksioznost.

Zato je potrebno da nastavnici steknu i jačaju kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika, tokom inicijalnog obrazovanja i kasnije, kroz programe stručnog usavršavanja.

Naslovna strana publikacije

Izdavač

Institut za psihologiju

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 4,15 MB)