Odgovori UNICEF-a na najčešća pitanja adolescenata i mladih o korona virusu

Kako se prenosi korona virus, koji su simptomi, koje su mere prevencije i šta raditi ukoliko se zarazite?

dečak pere ruke
UNICEF/UNI310642/Viet Hung