Korona virus (COVID-19)

sve informacije na jednom mestu

Deca peru ruke
UNICEF/Duško Milajnić

Pandemija bolesti koju izaziva korona virus (COVID-19) je nezapamćenih razmera. Širenje virusa odnosi živote i sredstva za život porodica koje se bore da prežive.

Zajednice odgovaraju na izazov – od zdravstvenih radnika koji rizikuju svoje živote u borbi sa virusom, do mladih koji na inovativne načine dele poruke o javnom zdravlju. Ipak, iako se širenje virusa usporava, njegove socijalne posledice će nastupiti brzo i biće teške – često na štet u najugroženije dece.

Kako bi odgovorio na hitne potrebe dece i porodica, UNICEF u Srbiji vrši preraspodelu prioriteta svojih internih resursa i gradi partnerstva kako bi podržao decu i njihove zajednice u Srbiji.

Ova pandemija dodatno pojačava siromaštvo, nejednakost i ugroženost kojima je izloženo mnoštvo porodica i dece.

Bez hitnih mera, ova zdravstvena kriza preti da postane kriza u pogledu prava dece. Smetnje u funkcionisanju društva imaju veliki uticaj na decu: na njihovu bezbednost, njihovo blagostanje, njihovu budućnost. Samo zajedničkim snagama možemo
učiniti da devojčice i dečaci – uključujući decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, decu koja žive u rezidencijalnim ustanovama, u romskim naseljima, decu koja žive u siromaštvu i decu koja su raseljena usled sukoba – ostanu zdravi, bezbedni i da nastave da uče.

Kako bi odgovorio na hitne potrebe dece i porodica, UNICEF u Srbiji vrši preraspodelu prioritet a svojih internih resursa i gradi partnerstva kako bi podržao decu i njihove zajednice u Srbiji.

UNICEF:

 • pomaže da se uspori širenje virusa, naročito u najugroženijim zajednicama, kroz javno informisanje o preventivnim merama u vezi sa COVID-19
 • osigurava kontinuitet zdravstvenih usluga za majku i dete, usluga obrazovanja i dečije zaštite za decu i njihove porodice
 • obezbeđuje sredstva za higijenu, ličnu zaštitnu opremu (LZO), respiratore i drugi sanitetski materijal
 • radi na saniranju socio-ekonomskog uticaja COVID-19 i dugoročnom oporavku
Pomoć UNICEF-a
UNICEF Srbija/2020/Shubuckl

Rezultati koje smo ostvarili tokom epidemije COVID-19 u Srbiji

Razvoj tokom ranog detinjstva i zdravlje

Dok COVID-19 pritiska zdravstveni sistem, UNICEF radi na osiguravanju kontinuiteta spasonosnih zdravstvenih usluga za majke, novorođenčad i decu.

 • Podeljeno je 71.900 hirurških rukavica, 5.200 zaštitnih kecelja, 25.116 zaštitnih ogrtača, 99.950 hirurških maski, 1.549 skafandera, 5.376 vizira i 9.000 maski N95
 • Nabavljeno je 50 respiratora i 60 protokomera kiseonika
 • Sredstva za higijenu od ključnog značaja su stigla do gotovo 7.000 ljudi u romskim naseljima
 • Romske zdravstvene medijatorke supodržale gotovo 3.400 ljudi

 

Obrazovanje

Preko 1.000.000 dece je kod kuće zbog zatvaranja škola i predškolskih ustanova i UNICEF pruža savete i podršku roditeljima, starateljima i prosvetnim radnicima u vezi sa podrškom u učenju od kuće i daljinskom učenju i sarađuje sa partnerima na izradi inovativnih obrazovnih rešenja. 

 • UNICEF je podržao državne org ane u oblasti prosvete u organizovanju učenja na daljinu, čime je podržano preko 790.000 dece.
 • Pedagozi su podržali skoro 22.000 dece i preko 1.600 roditelja
 • Nabavljeno je 79 licenci za softver Camtasia za snimanje lekcija za učenje na daljinu

 

Dečija zaštita

Kada se poremeti funkcionisanje zajednica, deca koja su već u riziku od nasilja, eksploatacije i zlostavljanja postaju još ugroženija. UNICEF radi na tome da ne dozvoli da se ova pandemija pretvori u krizu u pogledu dečije zaštite.

 • Higijenski paketi su stigli do 4.400 hraniteljskih porodica
 • Higijenski paketi su podeljeni u 19 rezidencijalnih ustanova i došli su do skoro 2.000 ljudi
 • Gotovo 150 dece, roditelja i primarnih staratelja iz izbegličke i migrantske populacije je dobilo podršku u vezi sa mentalnim zdravljem i psihosocijalnu podršku u zajednici
Dodela paketa pomoći
UNICEF Srbija/2020/Shubuckl

Adolescenti i mladi

UNICEF sluša adolescente i mlade kak o bi osigurao da se njihov glas čuje i da se njihove jedinstvene potrebe razumeju i da se na njih odgovori tokom same krize i dugoročnog oporavka.

 • Poruke o COVID-19 su stigle do više od 700.000 mladih na društvenim medijima
 • Rezultat kampanje na društvenim medijima #VolonteriNaMreži koju su sproveli volonteri imao je više od 20.000 interakcija na preko 400 objava volontera

 

Partnerstva

UNICEF sarađuje sa Vladom Republike Srbije, SZO, drugim agencijama UN, Crvenim krstom Srbije i partnerima iz NVO, sa fokusom na ugroženu decu, adolescente i porodice sa decom – one koje žive u siromašnim domaćinstvima, romskim naseljima, centrima za
azil, rezidencijalnim institucijama i hraniteljskim porodicama.

Pročitajte više o UNICEF-ovom odgovoru na pandemiju COVID-19 u Srbiji ovde.

 

Šta roditelji treba da znaju o korona virusu?

Kako da zaštitite sebe i svoju decu?

Briga o mentalnom zdravlju tokom epidemije COVID-19

Više saveta o očuvanju mentalnog zdravlja i psihosocijalnoj podršci tokom epidemije COVID-19 pogledajte na linku ovde.

 

Saopštenja za medije

Sva saopštenja za medije o epidemiji COVID-19 pogledajte ovde.

 

Vizuali o korona virusu (COVID-19)

sapun
kašalj
kontakt
doktor

Materijali o korona virusu

Donatori i partneri

Broj kompanija i pojedinaca, koji su se odazvali našem pozivu da se zajednički upustimo u borbu protiv COVID-19, govori da u Srbiji postoji izražena svest da je zajedništvo ta snaga koja nam može pomoći.

Spisak naših donatora i partnera pronađite na linku ovde.

 

Ne verujte lažnim vestima

 

Na društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje, pojavile su se kružne poruke sa štetnim savetima o korona virusu koje je navodno delio UNICEF.  

UNICEF ne deli informacije o korona virusu u aplikacijama za dopisivanje, poput Vibera i WhatsApp-a.

Zvanične informacije i preporuke Svetske zdravstvene organizacije i drugih nadležnih institucija delimo na UNICEF-ovim zvaničnim društvenim mrežama i veb-sajtu.

U kriznim trenucima izuzetno je važno informisati se isključivo iz proverenih izvora:

Dezinformacije
UNICEF
Dezinformacije 2
UNICEF