Odgovori UNICEF-a na najčešća pitanja male dece o korona virusu

Kako razgovarati o korona virusu sa mlađom decom

Majka i otac pričaju sa sinom
Jonathan Daniels