Окуялар

Кыргызстандагы балдардын жана үй-бүлөлөрдүн окуялары

A boy in Issyk Kul Kindergarten kg.jpg
ЮНИСЕФ Кыргызстан/2016/ Симон Листер