Кыргызстандын балдары

ЮНИСЕФ көңүлдү аз камсыздалган жана камкордукка өтө муктаж балдарга бурат

A boy plays in Naryn