Изилдөөлөр, басылмалар жана отчеттор

ЮНИСЕФтин иши эмпирикалык маалыматтарга, дыкат изилдөөлөргө жана терең талдоого негизделген.

Молодая девочка в Кыргызстане смотрит в камеру
ЮНИСЕФ Кыргызстан /2016/Саймон Листер

Биздин соңку отчетторубуз

ЮНИСЕФ балдар үчүн программаларды, өнөктүктөрдү жана демилгелерди иштеп чыгуу үчүн өз тажрыйбасын дыкат чогултулган далилдер жана талдоо менен айкалыштырат. Маалымат кантип өзгөрүүлөргө түрткү болоорун көрүү үчүн Кыргызстандагы кырдаал боюнча биздин отчеттор менен таанышып чыгыңыз.

 

Кененирээк маалымат алыңыз:

TransMonEE

TransMonEE маалымат базасы

TransMonEE маалымат базасы – ЮНИСЕФтин түрдүү өлкөлөрдүн улуттук статистикалык комитеттери менен көп жылдык кызматташтыгынын жыйынтыгы. Бул базадан Сиз балдар, өспүрүмдөр жана аялдар жөнүндө ар кандай административдик маалыматтарды таба аласыз.

evaluation

Баалоо жана талдоо 

Бул маалыматтар базасына ЮНИСЕФтин программалары жана балдардын укуктарын коргоо боюнча түрдүү чөйрөлөрү боюнча изилдөөлөрдүн толук отчеттору жана үзүндүлөрү кирген. 

innocenti

“Инноченти” изилдөө институту 

“Инноченти” изилдөө институту – бул ЮНИСЕФ түзгөн борбор. Анын негизги мандаты – балдарды коргоонун түрдүү өңүттөрү боюнча изилдөө жүргүзүү.

mics

Үй кожолуктарында изилдөөлөрдү жүргүзүү

ЮНИСЕФ жүргүзгөн көп индикаторлуу кластердик изилдөөлөр (КИКИ) түрдүү өлкөлөрдө балдар жана үй-бүлөлөр боюнча жаңы маалыматтарды чогултуу үчүн үй кожолуктарында жүргүзгөн бетме-бет маектешүүлөрдү колдонот.