Изилдөөлөр, басылмалар жана отчеттор

ЮНИСЕФтин иши эмпирикалык маалыматтарга, дыкат изилдөөлөргө жана терең талдоого негизделген.

Молодая девочка в Кыргызстане смотрит в камеру
ЮНИСЕФ Кыргызстан /2016/Саймон Листер