Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мектептери үчүн кырсык тобокелин азайтуу боюнча колдонмо

Билим берүү мектептеринин жетекчилери үчүн

Manual on DRR
UNICEF

Кыска мазмуну

Кырыз Республикасынын жалпы билим берүү мектептери үчүн кырсык тобокелин азайтуу боюнча

Кырыз Республикасынын жалпы билим берүү мектептеринин жектечилери жана мугалимдери үчүн колдонмо Европа Комиссиясынын жарандык коргонуу жана гуманитардык операциялар Департаментинин (ЕСНО) каржылоосу менен ЮНИСЕФтин Кырсык тобокелин азайтуу боюнча Программасынын чегинде иштелип чыгарылган. Колдонмо жалпы билим берүүчү мектептердин жетекчилери, мугалимдери, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, Кыргыз Республикасынын  Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери, ошондой эле кырсык тобокелин азайтуу маселелери боюнча иштеген адистер жана эксперттер үчүн иштелип чыгарылган.

Manual on DRR
Жарыяланган күнү
Тилдер
орус, кыргыз

Жүктөп алууга даяр файлдар