Баланын төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейинки өнүгүү күндөлүгү

Ата-энелер үчүн

Colorful illustration about children
UNICEF

Кыска мазмуну

Кыргызстанда Саламаттык сактоо министрлигинин, Билим берүү министрлигинин жана Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фондунун (ЮНИСЕФ) эксперттери баланын төрөлгөндөн баштап жети жашка чейинки өнүгүү күндөлүгүн иштеп чыгышты. 

Күндөлүк кыргыз жана орус тилдеринде даярдалды.

Cover of the notebook
Жарыяланган күнү
Тилдер
орус, кыргыз

Жүктөп алууга даяр файлдар