ЮНИСЕФтин маалыматтары

ЮНИСЕФ Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү аялдар менен балдардын абалы боюнча маалыматтарды чогултуп, изилдөөлөрдү жүргүзүп, талдоо жасайт.

a boy read
UNICEF

ЮНИСЕФтин маалыматтары

ЮНИСЕФ балдар үчүн программаларды, өнөктүктөрдү жана демилгелерди иштеп чыгуу үчүн өз тажрыйбасын дыкат чогултулган далилдер жана талдоо менен айкалыштырат. Маалымат кантип өзгөрүүлөргө түрткү болоорун көрүү үчүн Кыргызстандагы кырдаал боюнча биздин отчеттор менен таанышып чыгыңыз.

Кененирээк маалымат алуу үчүн:

Data for Children Across Europe and Central Asia

UNICEF collects data and monitors the situation for women and children worldwide. Click on the map to access data from countries in Europe and Central Asia.