ЮНИСЕФтин маалыматтары

ЮНИСЕФ Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү аялдар менен балдардын абалы боюнча маалыматтарды чогултуп, изилдөөлөрдү жүргүзүп, талдоо жасайт.

a boy read
UNICEF