"Зомбулуксуз мектеп" программасы

Окуу китеби

Methodological manual_ School without violence_heade
ЮНИСЕФ

Кыска мазмуну

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) демилгеси боюнча социалдык педагогдор, класс жетекчилер жана мугалимдер үчүн БУУнун Балдар фондунун (ЮНИСЕФ) колдоосу менен "Баланын укугун коргоочулардын Лигасы" коомдук фонду тарабынан, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Ички иштер министрлиги, Социалдык өнүгүү министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги, Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча Мамлекеттик агенттиги менен бирге ишке ашырылып жаткан "Зомбулуксуз мектеп" программасынын алкагында даярдалды.

Methodological manual_ School without violence
Жарыяланган күнү
Тилдер
орус, кыргыз

Жүктөп алууга даяр файлдар