Өспүрүм кыздардын гигиенасы

Мугалимдер үчүн колдонмо: Өспүрүм кыздардын гигиенасы боюнча

Гигиена девочек
UNICEF

Кыска мазмуну

Бул колдонмо жалпы билим берүүчү орто мектептердин мугалимдери үчүн өспүрүмдөргө жыныстык жетилүүсү жөнүндө анык маалыматтарды берүүгө колдоо иретинде иштелип чыккан. Колдонмо 5-11 класстардын кыздары менен 25 адамдан ашпаган топ ичинде жыныстык жетилүү мезгилинде кыздардын организминде болуучу процесстер боюнча сабак өтүү түрүндө түзүлгөн.

Гигиена девочек
Жарыяланган күнү
Тилдер
орус, кыргыз

Жүктөп алууга даяр файлдар