Nasilje nad decom

UNICEF ima za cilj da smanji nasilje kod kuće, u školi, u zajednici i u digitalnom prostoru. Želimo da prekinemo ćutanje o ovoj skrivenoj epidemiji.

Dete koje trpi nasilje u porodici, sedi u mračnoj sobi i plače.
UNICEF Srbija/2017/Pančić

Nasilje je prisutno svuda – kod kuće, u školi, u ustanovama, na ulici.

U gotovo 1/3 slučaja nasilja u porodici, žrtve su deca.

Nasilje ne nanosi štetu samo deci. Ono uništava samu srž društva i ima negativan uticaj na dobrobit porodica i zajednica.

UNICEF radi na jačanju saradnje između različitih sektora koji se bave decom – od sektora zdravstvene i socijalne zaštite do pravosuđa i policije – da bi se nasilje sprečilo, da bi se prijavljivalo u slučajevima kada se desi i da bi se adekvatno reagovalo na nasilje.

44% dečaka i 42% devojčica mlađih od 14 godina doživelo je telesno kažnjavanje kod kuće.

Devojčica se štiti rukama od nasilnika.
UNICEF Srbija/2016/Bičanski

Mi jačamo kapacitete centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, škola, pravosudnih stručnjaka i policije kako bi se unapredio njihov rad u oblastima prevencije nasilja, prijavljivanja slučajeva nasilja kada se ono desi i adekvatnog reagovanja na nasilje.

  • 44% dečaka i 42% devojčica mlađih od 14 godina doživelo je telesno kažnjavanje kod kuće.
  • U skoro polovini svih slučajeva nasilja u porodici žrtve su deca.
  • 84% srednjoškolaca je bar jednom u toku prethodne godine izložilo sebe nekom od rizika na internetu.
  •  Oko 65% učenika i učenica je bar jednom doživelo nasilje, a 22% prijavljuje učestalo vršnjačko nasilje.
  • 70% dečaka i 68% devojčica (od 6. do 8. razreda) doživelo je rodno zasnovano nasilje u školi.

198.000 dece imalo indirektnu korist od timova za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.