Nasilje nad decom

UNICEF ima za cilj da smanji nasilje kod kuće, u školi, u zajednici i u digitalnom prostoru. Želimo da prekinemo ćutanje o ovoj skrivenoj epidemiji.

UNICEF Srbija/2019/Pančić

U gotovo 1/3 slučajeva nasilja u porodici žrtve su deca.

UNICEF radi na jačanju saradnje između različitih sektora koji se bave decom – sektora zdravstvene i socijalne zaštite, kao i pravosuđa i policije – da bi se nasilje sprečilo i da bi se adekvatno reagovalo u situacijama kada dođe do nasilja nad decom.

UNICEF Srbija/2016/Bičanski

Mi jačamo kapacitete centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, škola, pravosudnih stručnjaka i policije kako bi se unapredio njihov rad u oblastima prevencije nasilja, prijavljivanja slučajeva nasilja i adekvatnog reagovanja na nasilje.

44% dečaka i 42% devojčica mlađih od 14 godina bilo je izloženo nasilnim metodama disciplinovanja kod kuće.