Pravosuđe po meri deteta

Pravosudni sistem koji je u potpunosti usklađen sa principom najboljeg interesa deteta je od suštinskog značaja za svu decu, a posebno za decu iz ugroženih i disfunkcionalnih porodica.

Devojčica sedi na klupi
UNICEF Srbija/2017/Pančić