Pravosuđe po meri deteta

Pravosudni sistem koji je u potpunosti usklađen sa principom najboljeg interesa deteta je od suštinskog značaja za svu decu, a posebno za decu iz ugroženih i disfunkcionalnih porodica.

Baby in a crib
UNICEF Srbija / 2018
Mala Elena u inkubatoru.