อ่านสัปดาห์ละเล่ม พวกเราทำได้

เป้าหมายหลักของกิจกรรมนี้ คือการส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยสนใจและรักการอ่านหนังสือ

นิชคุณ หรเวชกุล เฟรนด์ออฟยูนิเซฟ กำลังนอนอยู่บนพื้น พูดคุยกับเด็กหญิงตัวน้อย