Obrazovanje

Priprema crnogorskih đaka za izazove koje nosi budućnost

UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

Izazov

Tokom posljednje dvije decenije osmišljene su i sprovedene brojne reformske inicijative u cilju poboljšanja značaja, kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja u Crnoj Gori.

Ipak, i dalje su prisutni izazovi u pogledu obezbjeđivanja upisa sve djece u redovne vaspitno-obrazovne ustanove, od predškolskog do sredjoškolskog nivoa, kao i da dobiju visokokvalitetno obrazovanje i brigu.

Neka djeca su u većoj opasnosti od toga da budu lišena prava na pristup kvalitetnom obrazovanju, što može rezultirati trajnim ciklusom siromaštva, nepovoljnih životnih okolnosti i socijalne isključenosti.

Ukupni kvalitet obrazovanja i dalje predstavlja ozbiljnu prepreku da djeca steknu znanja i vještine neophodne za uspjeh u školi i na tržištu rada.

Rješenje

UNICEF je posvećen osiguravanju uslova da sva djeca uživaju svoje pravo na kvalitetno obrazovanje, kroz poboljšanje sistema i stvaranje mogućnosti za djecu da razviju vještine i kompetencije od najranijih godina sve do kraja srednje škole.