Moje vrijednosti i vrline - Vodič kroz predmetne programe

Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina u osnovnoj školi

Vodič Moje vrijednosti i vrline naslovnica
UNICEF Montenegro / Duško Miljanić / 2018

Istaknuti djelovi

Posljednjih decenija se na globalnom nivou sve jasnije ukazuje na dominaciju obrazovnih i zanemarivanje vaspitnih ciljeva škole. To se dešava u kontekstu snažnih, brzih i često teško predvidivih socijalnih, ekonomskih i političkih promjena koje su obilježile početak 21. vijeka. Prepoznato je da su tradicionalni sistemi vrijednosti u krizi. S druge strane, za demokratski razvoj društva i zdrav razvoj generacija koje se pripremaju da uskoro preuzmu odgovorne uloge na ličnom, profesionalnom i društvenom 1 Dostupno i na: https://www.unicef.org/montenegro/UNICEF_-_ Uloga_skole_u_razovju_vrlina_vrijednosti_i_vjestina_ucenika_i_ ucenica. pdf. 2 Dostupno i na: https://gtlcenter.org/sites/default/files/ TeachingtheWholeChild. pdf. 3 U daljem tekstu: nastavnici. 4 U daljem tekstu: učenici. planu neophodni su novi i stabilni sistemi vrijednosti. Zasnovan na tradicionalnoj ulozi škole kao vaspitno-obrazovne ustanove i osnažen savremenim naučnim saznanjima o značaju ranih podsticaja za razvoj ličnosti i karakternih osobina, program Moje vrijednosti i vrline polazi od sljedećih osnovnih principa: „ ljudske vrline su u osnovi razvoja pojedinca i društva; „ vrline koje čine dobar karakter pojedinca mogu se učiti i podučavati; „ škola, nastavnici i roditelji ključni su za razvoj poželjnih osobina i ponašanja učenika.

Moje vrijednosti i vrline - vodič
Autor
UNICEF Crna Gora, Zavod za školstvo Crne Gore
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski

Files available for download