Socio-emocionalne vještine za svako dijete

Adolescenti u Mojkovcu, Beranama i Kolašinu razvijaju socio-emocionalne vještine

UNICEF Crna Gora
Socio-emocionalne vjestine naslovnica
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
07 Jun 2018

MOJKOVAC, 7. JUN 2018. – Školski odmor i vrijeme nakon škole, trinaestogodišnji Lazar voli da provodi igrajući fudbal. Pored novih poteza, ove školske godine Lazar je savladao još jednu važnu vještinu − samokontrolu. Učenici osnovne škole 'Aleksa Đilas − Bećo' u Mojkovcu su pohađali radionicu za razvoj socio-emocionalnih vještina. Radionice se sprovode u okviru programa Zavoda za školstvo 'Moje vrijednosti i vrline'.

Kad god bih propustio šansu, puno sam se nervirao. Samokontrola mi je pomogla da se smirim, odbrojim do deset i da kontrolišem sam sebe.

Lazar, učenik osnovne škole 'Aleksa Đilas − Bećo'

Radionica, koju su vodili treneri NVO „Pedagoški centar”, bila je važno iskustvo i za njegovu vršnjakinju Isidоru, koja je prepoznala vrijednost tolerancije.

Ja često nisam bila tolerantna i zbog toga sam se odaljila od nekih ljudi, od nekih prijatelja. Naravno, kasnije bih izgladila stvari, ali sam shvatila da sam to mogla u startu, da sam imala tu osobinu razvijenu kod sebe.

Isidora, 13

Jedanaestogodišnja Ivana, učenica petog razreda mojkovačke osnovne škole, kaže da je tokom radionica naučila da sarađuje u timu:

„Kada sam bila u četvrtom razredu, nisam se uklapala u igre koje smo igrali, a sada, u petom razredu, to je mnogo bolje, zato što sam naučila da saslušam druge, da saslušam starije od sebe, da se međusobno dogovaramo, pa da radimo”, kazala je Ivana i naglasila da je na radionicama naučila da kontroliše i pokazuje svoja osjećanja.

Godinu starijem Andriji radionice su pomogle da uoči svoju kreativnost: „Kreativnost mi je pomogla da budem maštovit u nekim predmetima. Nekada sam mislio da ne znam da crtam, a sada odlično mogu da crtam i precrtavam.”

Učenici osnovne škole iz Mojkovca pokazuju postere koje su napravili tokom radionice
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Učenici osnovne škole “Aleksa Đilas - Bećo” iz Mojkovca u junu 2018, pokazuju postere koje su napravili tokom radionice za razvoj socio-emocionalnih vještina "Moje vrijednosti i vještine" u Mojkovcu u junu 2018.

Nastavnica matematike Plana Pejović smatra da su radionice, koje su bile organizovane u devet etapa, dale uočljive rezultate.

Rezultati su vidni kroz kvalitetniju i bolju komunikaciju učenika, bolje i lakše rješavanje nesuglasica na koje život i rad u školi nije imun, a i kroz način traženja pomoći od nas kao nastavnika.

Plana Pejović , nastavnica matematike

Marijana Blečić iz NVO 'Pedagoški centar' ocjenjuje da su radionice za razvoj socio-emocionalnih vještina osnažile vaspitnu ulogu škole:

„Smatram da bi ovo trebalo da postane dio formalnog sistema obrazovanja. Da nastavnici prođu obuku kada je ovaj program u pitanju. To može biti čas odjeljenske zajednice ili neki dodatni časovi, koji će biti posvećeni programu ‚Moje vrijednosti i vrline’.”

Program „Moje vrijednosti i vrline”, koji realizuje NVO 'Pedagoški centar', trenutno se sprovodi još u Kolašinu i Beranama. Uz podršku UNICEF-a, program za razvoj socio-emocionalnih vještina od 2015. godine sprovodi se u 20 škola u Crnoj Gori, u okviru redovne nastave. Učenici tih škola naučili su da prepoznaju svoja i tuđa osjećanja, da pomažu jedni drugima i da zajedno rješavaju probleme. 

UNICEF Crna Gora
Kako adolescenti sa sjevera 🇲🇪 razvijaju socio-emocionalne vještine I UNICEF Montenegro