Medija centar

UNICEF Crna Gora

mladi reporter snima koleginicu sa pametnim telefonom

Vijesti, multimedijalni sadržaji, komentari eksperata o pitanjima prava djeteta i informacije o aktivnostima UNICEF-a u Crnoj Gori

UNICEF, u saradnji sa medijima, podiže svijest o pravima djeteta, promoviše rješenja za različita pitanja koja se tiču prava djeteta, mijenja stavove i navike, promoviše kvalitetne servise za svako dijete, razvija medijsku pismenost djece i roditelja, jača kapacitete za etičko izvještavanje o djeci, kao i kapacitete medija da stvaraju medijske sadržaje s djecom i mladima.

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite da zakažete intervju sa nekim od naših eksperata ili vam je potrebno više informacija, kontaktirajte nas:

Jelena Perović


Koordinatorka komunikacija


UNICEF Crna Gora
Stanka Dragojevica bb, UN Eko Zgrada
81 000 Podgorica, Montenegro


Tel: + 382 20 447 482
Mobilni: + 382 69 225 315
Fax: + 382 20 447 471


Email: jperovic@unicef.org