Medija centar

UNICEF Crna Gora

mladi reporter snima koleginicu sa pametnim telefonom
A journalist