Mediji i prava djeteta

Principi etičkog izvještavanja o djeci

Mediji i prava djeteta naslovnica
UNICEF Moontenegro

Istaknuti djelovi

Ovaj priručnik izrađen je kako bi pomogao medijskim radnicima da prilikom rada na pričama koje se odnose na djecu uvaže prava djece, kao i da podstaknu njihovu participaciju u masovnim medijima. Priručnik sadrži ideje i izazove za novinare, ali i za one koji nastoje da osiguraju medijsko izvještavanje o dječjim potrebama, problemima, dostignućima i aspiracijama.

Svrha ovog priručnika jeste da se postigne odgovorno prikazivanje djece u medijima, ali i da se pokaže uticaj koji ponašanje i odluke odraslih imaju na njihov život. Program obuke novinara širom svijeta, koji podržavaju UNICEF i Međunarodna federacija novinara, zasnovan je upravo na ovom priručniku. Ovaj priručnik, čiju je izradu prvobitno inicirao UNICEF 1999. godine u sklopu proslave desetogodišnjice Konvencije o pravima djeteta, zasnovan je na praktičnim iskustvima aktivnih novinara, a koncipirala ga je Fondacija za medijsku etiku MediaWise (ranije poznata pod imenom PressWise).

Mediji i prava djeteta naslovnica
Autor
MediaWise and UNICEF
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski, Ruski

Files available for download