Adolescencija – druga šansa za razvoj

Optimizam i samopouzdanje su nove riječi za petnaestogodišnju Albinu Zenunaj koja pohađa O.Š. ,,Božidar Vuković Podgoričanin”.

UNICEF Crna Gora
Djeca u učionci
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
17 Novembar 2017

PODGORICA, 17. NOVEMBAR 2017. – Optimizam i samopouzdanje su nove riječi za petnaestogodišnju Albinu Zenunaj koja pohađa OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin”. Da primijeni te vještine u svakodnevnom životu, naučila je na radionicama za razvoj socio-emocionalnih vještina, koje se od septembra 2017. organizuju u njenoj školi.

Albina Zezunaj, ucenica Osnovne škole
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
Albina Zezunaj, ucenica Osnovne škole “Božidar Vukovic Podgoricanin” u Podgorici, govori o vještinama koje je usvojila tokom organizovanih radionica za razvoj socio-emocionalnih vještina

Prije sam bila negativna, kada bih nešto počela da radim, ja bih odustala i rekla da ja to ne mogu. Kada smo išli na radionice, ja sam sama sebi rekla da to mogu da uradim, da nikada ne treba odustati, da sve možemo ostvariti, da uvijek treba ići dalje.

Albina Zezunaj, ucenica Osnovne škole

I Albinin drug, trinaestogodišnji Gzim Guga, kaže da mu je radionica pomogla da više vjeruje u sebe.

„Kada su mi dali jedan, ja sam rekao da to neću da popravim, pustiću da bude tako. Sada gledam da popravim ocjenu.”

Devet radionica realizovano je u okviru programa socio-emocionalnih vještina, koji je pokrenuo Zavod za školstvo, a realizovala NVO „Pedagoški centar”, uz podršku UNICEF-a.

Ivana Vujošević, koja je bila angažovana kao trener, kaže da su rezultati radionica u kojima je učestvovalo 68 adolescenata romske i egipćanske populacije već sada vidljivi.

Sam njihov nastup je drugačiji nego što je bio ranije, rječnik je bogatiji. Jedan dječak je počeo da piše pjesmu o radionici. To znači da djeca razmišljaju o ovoj radionici i da to što radimo s njima djeluje višestruko.

Ivana Vujošević, trener (NVO „Pedagoški centar”)

Ona je objasnila da su kroz devet održanih radionica adolescenti, pored sticanja optimizma i samopouzdanja, upoznali se i s vrijednostima samokontrole, timskog rada, kreativnosti, tolerancije, empatije, poštenja i zahvalnosti.

U program razvoja socio-emocionalnih vještina trenutno je uključeno 178 adolescenata uzrasta od 10 do 18 godina, među kojima su, pored pripadnika romske i egipćanske populacije –, učenika pomenute škole i osnovne škole „Mileva Lajović-Lalatović” u Nikšiću i štićenici Dječjeg doma „Mladost” u Bijeloj, kao i adolescenti koji se nalaze u JU Centar „Ljubović’’.

Program za razvoj socio-emocionalnih vještina Zavod za školstvo sprovodi i u 20 osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, u okviru redovne nastave.

Djeca u učionici
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017

To bi, smatra Vujošević, trebalo da bude praksa u svim školama.

„Kao prosvjetni radnik, mislim da treba da postoji poseban predmet. Ove stvari ne možemo da radimo sporadično. Treba svima nama da bude obaveza da s djecom radimo na izgradnji vještina koje će kasnije činiti njihov karakter.”

Najnovija istraživanja nam govore da su, za uspjeh u životu, socijalne i emocionalne vještine podjednako važne kao inteligencija i saznajne sposobnosti.

Zbog toga je program za razvoj socio-emocionalnih vještina podržao i UNICEF, podsjećajući da je adolescencija druga šansa za razvoj.

UNICEF Montenegro
Adolescenti romske populacije uče socio-emocionalne vještine I UNICEF Montenegro