Moje vrijednosti i vrline – razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika i učenica

Moje vrijednosti i vrline – razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika i učenica Priručnik za nastavnike i nastavnice u osnovnoj školi

Socio-emocionalne vjestine naslovnica
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Istaknuti djelovi

Socijalne i emocionalne vještine učenika čiji će razvoj nastavnik/nastavnica uz ovaj priručnik još uspješnije podsticati jesu: timski rad, kreativnost, samokontrola, empatija, tolerancija, optimizam, poštenje i zahvalnost. Očekivano je i opravdano zapitati se zašto baš te vještine budući da to svakako nije kompletna lista SEV koje djeca osnovnoškolskog uzrasta treba da razvijaju. Navedene osobine prepoznate su kao prioritetne na osnovu istraživanja u školama i procjena nastavnika, učenika i roditelja o tome koje bi socijalne i emocionalne vještine trebalo podsticati kod djece kako bi se doprinijelo njihovom zdravom razvoju i dobrom učenju (Pešikan & Lalović, 2015). Vještina „hrani“ vještinu! Ne samo ova izreka, već i brojna savremena naučna istraživanja potvrđuju da su SEV isprepletane, međuzavisne, da se podržavaju, jedna drugoj prave plodno tlo za razvoj, te da nijedna od njih ne djeluje izolovano i nezavisno. Kako razvijati tolerantnost djeteta ako mu ne pomognemo da prvo dobro upozna i kontroliše sebe i sopstvena osjećanja, pa onda da bolje razumije druge, da bude odgovorno, pravično, da umije da sarađuje s drugima i drugačijima? Zato ćete u tekstovima pojedinačnih radionica naići na oznake drugih vještina koje se povezuju s vještinom na kojoj se radi. Osam odabranih socijalnih i emocionalnih vještina treba zamisliti kao grozd, koji se njeguje, razvija, u kojem snažna i krupna zrna pomažu rast onih koja se tek pojavljuju. Svakoj od osam SEV posvećena je po jedna serija radionica, namijenjena djeci od prvog do devetog razreda. Učenicima prvog ciklusa ponuđen je niz kraćih aktivnosti, dok je počev od četvrtog razreda riječ o detaljno razrađenim scenarijima radionica na svaku temu. Predviđeno je da radionice traju po jedan školski čas. Na početku svake od ovih osam tema, nastavnici se mogu detaljnije upoznati s novim saznanjima i savremenim istraživanjima u vezi s datom vještinom. U tom dijelu se navode i smjernice kako da u nastavi i van nje koristite brojne raspoložive strategije i metode za razvoj ovih vještina, te kako da stvorite za to podsticajan ambijent u učionici. Razvoj i oblikovanje SEV ne daje željene rezultate bez dobro osmišljenih i blagovremenih povratnih informacija koje šaljete učenicima dok rade, promišljaju, reaguju u toku ovih aktivnosti. Tome su namijenjeni segmenti teksta nazvani Povratne informacije nastavnika i razvoj vrijednosti, vrlina i vještina učenika. Dati su primjeri mogućih intervencija ako želimo da pohvalimo, podržimo djecu, ako hoćemo da ih uputimo kako da koriguju ponašanje ili da im pomognemo da predvide situacije u kojima će željeno ponašanje biti od koristi – i njima samima, i drugima oko njih. Spisak literature za svaku od tema (štampana izdanja, izvori na internetu, video materijali) nalazi se na kraju Priručnika.

 

Naslovnica: Moje vrijednosti i vrline
Autor
UNICEF Crna Gora, Zavod za školstvo Crne Gore
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski

Files available for download