Priručnik za korišćenje DAISY udžbenika u nastavi

DAISY čitanke

Priručnik za DAISY cover
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

DAISY predstavlja akronim od Digital Accessible Information System, a riječ je o multimedijalnom izdanju štampane knjige, kombinaciji audio-vizuelnog teksta (knjiga kao digitalni tip podataka – prenošenje analogne knjige u digitalnu). DAISY knjiga nudi čitalačko iskustvo svim ljudima koji, iz bilo kog razloga, ne mogu da čitaju odštampani tekst. DAISY formatom upravlja međunarodni konzorcijum javnih i privatnih organizacija, a formirale su ga, 1996. godine, biblioteke govornih knjiga. Prvi DAISY standard pojavio se u Švedskoj 1994, a njegova specifikacija znatno je uznapredovala za više od dvije decenije postojanja. DAISY format dostupan je u velikom broju zemalja, između ostalih, u Švedskoj, Finskoj, Francuskoj, Japanu, Kanadi, Njemačkoj, Švajcarskoj, Španiji, Australiji, na Novom Zelandu, u SAD-u... U Finskoj, na primjer, odgovornost za proizvodnju DAISY udžbenika snosi državna specijalizovana biblioteka Celia (Silija).

Daisy priručnik - naslovnica
Autor
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica, UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski

Files available for download