Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori (2016-2020)

Rano obrazovanje

Children in the preschool
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2015

Istaknuti djelovi

Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2016−2020) razvijana je kroz participativni proces relevantnih subjekata javnog i civilnog sektora. Osnova za izradu ove strategije nalazi se u mapiranju politika i praksi u ovoj oblasti odnosno analizi materijala − koja uključuju zakonska i podzakonska dokumenta, nacionalne strategije, izvještaje i druge relevantne studije. Takođe, urađen je pregled ključnih međunarodnih dokumenata, standarda, smjernica, a putem fokus grupa i zadatih anketa ispitivale su se potrebe i status različitih preporuka iznijetih u prethodnoj Strategiji (sprovedenoj u periodu od 2010. do 2015). Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2016−2020) razmatrana je na javnoj raspravi, u kojoj su učestvovali predstavnici: sistema obrazovanja (predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje, visoko obrazovanje), ustanova zdravstvene i socijalne zaštite, drugih ministarstava, lokalne samouprave, donatora, NVO-a i sl. Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2016−2020) pripremljena je uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

Strategija predskolskog obrazovanja naslovnica
Autor
UNICEF Crna Gora, Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Files available for download