Obrazovanje i briga u ranom djetinjstvu

Kvalitetno obrazovanje

UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2015

Crna Gora, od 2014. godine, pravi važne korake kako u pogledu povećanja obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem tako i u pogledu poboljšanja pristupa predškolskim ustanovama najugroženijim grupama. Međutim, problemi u vezi s nedovoljnim infrastrukturnim kapacitetima i pružanjem kvalitetnog obrazovanja i brige predstavljaju prepreke za obezbjeđivanje pristupa za svako dijete, a posebno za djecu sa smetnjama u razvoju, kako bi od najranijih godina života ostvarila svoje pravo na rast, učenje i razvoj zajedno sa svojim vršnjacima.