Edukimi dhe kujdesi në fëmijërinë e hershme

Arsimi cilësor

Children
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2015