Reporterët e rinj

Vullnetarët e UNICEF-it për Mal të Zi – reporterët e rinj janë mbështetësit kryesor të fushatës së shkrim-leximit mediatik “Zgjedhim çfarë shikojmë”

Poziv za mlade reportere