Reporterët e rinj

Vullnetarët e UNICEF-it për Mal të Zi – reporterët e rinj janë mbështetësit kryesor të fushatës së shkrim-leximit mediatik “Zgjedhim çfarë shikojmë”

UNICEF Mali i Zi
Young reporters with UNICEF Montenegro representative, Osama Khogali
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2018