UNICEF-i në Mal të Zi

UNICEF-i hapi për herë të parë një zyrë në Podgoricë në vitin 1993

UNICEF Mali i Zi
UNICEF Mali i Zi / Dusko Miljanic
UNICEF Mali i Zi / Dusko Miljanic / 2018