Përfaqësuesi i UNICEF-it në Mal të Zi

Nën udhëheqjen e Juan Santander, UNICEF-i vazhdon të mbështesë zhvillimin e një shoqërie që siguron të drejta dhe mundësi të barabarta për çdo fëmijë në Mal të Zi

UNICEF Mali i Zi
Huan Santander, Përfaqësuesi i UNICEF-it në Mal të  Zi
UNICEF Mal i Zi / Duško Miljanić / 2020