Reporterët e rinj verifikojnë informatat lidhur me COVID-19

Edukimi medial

UNICEF Mali i Zi
Fact checking visual
UNICEF Mali i Zi