Kvalitetno obrazovanje

Obrazovanje

Children in the classroom
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

UNICEF podržava razvoj kvalitetnih politika, zasnovanih na dokazima, čiji je cilj poboljšanje ukupnog kvaliteta obrazovanja, kao što je Nacionalni izvještaj za ciklus PISA 2015, koji daje smjernice za prevazilaženje prepreka za razvoj vještina i kompetencija učenika, neophodnih za uspjeh u školi i na tržištu rada.

UNICEF je inicirao i podržao uvođenje programa za razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika, u skladu s najnovijim naučnim saznanjima o njihovoj ključnoj važnosti za akademska postignuća, uspjeh u profesionalnoj karijeri i sveukupno blagostanje.

U cilju stvaranja efikasne i sistemske intervencija za prevenciju ranog napuštanja školovanja, UNICEF je podržao razvoj Sistema ranog upozoravanja, koji je integrisan u Informacioni sistem Ministarstva prosvjete. Sistem ranog upozoravanja karakteriše skup unaprijed definisanih indikatora/pragova. U slučaju dostizanja istih, škole i nastavnici dobijaju upozorenje da preduzmu mjere i učenicima kod kojih postoji rizik od ranog napuštanja školovanja pruže podršku. Sistem ranog upozoravanja trenutno se pilotira u 20 osnovnih i srednjih škola.