Obrazovanje i briga u ranom djetinjstvu

Obrazovanje

A girl in the kindergarten
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2011

UNICEF podržava sveobuhvatnu reformu sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja kako bi se povećao obuhvat i unaprijedili njegova inkluzivnost i njegov kvalitet, razvojem politika i programskih intervencija čiji je cilj da omoguće pristup kvalitetnom ranom obrazovanju i brizi djeci ugroženoj siromaštvom, nepovoljnim životnim okolnostima i socijalnom isključenošću.