Arsimi dhe kujdesi i fëmijërisë së hershme

Arsimi

A girl in the kindergarten
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2011