Adekvatna podrška od ranog djetinjstva za svako dijete

Kao i svaki drugi roditelj petogodišnjaka, Martina Čurović razmišlja o tome kako da što bolje pripremi svoju ćerku za polazak u školu.

UNICEF Crna Gora
Djevojčica Klaina igra uz muziku u vrtiću
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
03 Decembar 2017

PODGORICA, 3. DECEMBAR 2017. - Kao i svaki drugi roditelj petogodišnjaka, Martina Čurović razmišlja o tome kako da što bolje pripremi svoju ćerku za polazak u školu. Kada se, prije tri godine, upoznala sa značajem pružanja podrške djeci sa smetnjama u razvoju u ranom djetinjstvu, nije ni mogla da pretpostavi kakav napredak će uz pomoć vaspitača i stručnjaka ostvariti njena ćerka Kalina.

Martina Curovic, majka petogodišnje Kaline
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
Martina Čurović, majka petogodišnje kaline govori o tome koliko je važno obezbijediti podršku u ranom djetinjstvu djeci sa smetnjama u razvoju

Najveći napredak je ostvaren u radu sa vaspitačima. Za djecu koja imaju smetnje u razvoju najveći problem je isključenost. Oni se sami igraju, oni su u svom svijetu. Oni uče od druge djece.

Martina Curovic, majka petogodišnje Kaline

Kada je njena ćerka imala dvije godine, Martina je uočila razliku u ponašanju u odnosu na ostalu djecu. Preporuku za programe za djecu sa smetnjama u razvoju, dobila je godinu dana kasnije.

„Doktori obično kažu da se odsustvo govora toleriše do treće godine, a sada znamo da je rana intervencija bitna. Mi nismo imali ranu intervenciju i izgubljena je cijela godina. Dijete za godinu može ostvariti veliki napredak. Zato je bitno rano uvidjeti da dijete ima problem“, kazala je majka ove petogodišnje djevojčice.

UNICEF Crna Gora
Prve godine su šansa za cio život. Ovo je priča o Kalini.

Martinino iskustvo, međutim, dijele brojni roditelji u Crnoj Gori. Neki od njih provedu godine tragajući za adekvatnom podrškom, a zbog kasnog uključivanja u programe podrške njihova djeca propuštaju priliku da ostvare svoj puni potencijal.

Iz ovog razloga, uz podršku UNICEF-a, Marimo Berk i David Drummond Fonda i Ministarstva prosvjete, Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje "1.jun" već drugu godinu sprovodi obuku stručnog kadra vrtića i programe podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju. Do sada je skoro 300 vaspitača, pedijatara, psihologa, logopeda i defektologa iz 13 opština obučeno kako bi još u ranom djetinjstvu prepoznali kod djece smetnje u razvoju i pružili im adekvatnu podršku zahvaljujući kojoj mnoga djeca mogu uspješno da prevazidju neke od ovih smetnji. Obuku je prošla i vaspitačica Mirjana Ivanović, u čijoj grupi je Kalina.

Petogodišnja Kalina se igra sa vršnjacima u vrtiću
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017
Petogodišnja Kalina se igra sa vršnjacima u vrtiću

„Važno mi je da znam kako da im pomognem. Dosta se sazna. To su stvari o kojima se nije mnogo pričalo. Već kod bebe od dva mjeseca poznaje se da li prati osobu ili ne. Čim se nešto primijeti, treba reagovati“, kazala je Ivanović naglašavajući važnost pružanja podrške djeci u periodu do treće godine starosti.

Prve godine života su najintenzivniji period razvoja svakog ljudskog bića.

Da bi se ovaj potencijal iskoristio i svoj djeci, a posebno onoj sa sa smetnjama u razvoju, omogućilo da ostvare sve svoje potencijale, pružanje adevatne podrške još u ranom djetinjstvu od suštinskog je značaja.