Kvalitetno predškolsko obrazovanje – za svako dijete

Zahvaljujući adekvatnoj podršci u vrtiću trogodišnja Mina je počela da se izražava kroz rečenice

UNICEF Crna Gora
Posjeta inkluzivnom vrtiću u Nikšiću
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
24 Maj 2018

NIKŠIĆ, 24. MAJA 2018. - Mina je trogodišnja djevojčica koja, kao i svako dijete, voli da se igra s vršnjacima, da trči i skače i dobija aplauze za svaku uspješno savladanu prepreku. To je, između ostalog, moguće zahvaljujući činjenici što Minin vrtić u Nikšiću, uz podršku UNICEF-a, pruža odgovarajuću profesionalnu podršku svakom djetetu sa smetnjama u razvoju, od najranijeg uzrasta.

Zato je Mini iskustvo u vrtiću pomoglo da postane spretnija i rječitija, ističe njena majka Darinka Milić: „Zna svaku riječ da ponovi, sklapa rečenice, što je ranije bilo izuzetno rijetko.“

Minu i drugu djecu u ovom vrtiću posjetila je i regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Afšan Kan. Ona je izrazila zadovoljstvo uloženim naporom za obezbjeđivanje kvalitetnog, inkluzivnog, predškolskog obrazovanja svakom djetetu.

Sva djeca, uključujući i djecu sa smetnjama u razvoju, imaju pravo na obrazovanje, pravo da uče, igraju se i budu prijatelji s drugom djecom u bezbjednom okruženju. Ohrabrujuće je što se u crnogorskim vrtićima radi na obezbjeđivanju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja.

Afšan Kan, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju

Pomoćnica ministra prosvjete Arijana Nikolić-Vučinić podsjeća da je inkluzivno obrazovanje već dvije decenije prisutno u crnogorskom obrazovnom sistemu.

Mladi sportisti i Rana intervencija programi koji su već dali svoje pozitivne efekte, tako da su oni prepoznati kod djece, roditelja i vaspitača i to nam daje snagu da da ovakve programe širimo.

Arijana Nikolić-Vučinić, pomoćnica ministra prosvjete

Ovi programi dragocjeni su i za sve Minine drugare u vrtiću „Dragan Kovačević“ u Nikšiću.

To potvrđuje Mira Rovčanin, čije dvije kćerke učestvuju u ovom programu Specijalne olimpijade: „Vidim da su srećne i mislim da su tokom programa naučile da budu strpljive i uporne.“

Posjeta inkluzivnom vrtiću
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Regionalna direktorica UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Afšan Kan razgovara sa djevojčicom iz inkluzivnog vrtića u Nikšiću u maju 2018.

Stručni saradnik i defektolog u ovom vrtiću, Predrag Ćosović, kaže da je primijećen napredak kod sve djece koja su učestvovala u programu.

„Vidjelo se da su oni neke vježbe iz mjeseca u mjesec mnogo brže odrađivali. Primjetili smo da djeca razvijaju strpljenje i toleranciju za vršnjaka, koji možda sporije i teže odrađuje neke vježbe, a koje zahtijevaju nekad i zajednički rad“, objašnjava Ćosović.

Direktorica vrtića Radmila Backović očekuje da će ovakvi programi doprinijeti i povećanju upisa djece u vrtiće i poziva „da to bude putokaz roditeljima da djecu upisuju u predškolsko, tako da im svima damo jednake šanse za školovanje.“

Prve godine života najintenzivniji su period razvoja svakog ljudskog bića. Da bi se ovaj potencijal iskoristio, i svoj djeci, a posebno onoj sa smetnjama u razvoju, omogućilo da ostvare sve svoje potencijale, pružanje adekvatne podrške još u ranom djetinjstvu od suštinskog je značaja.

U 2019. godini, program Mladi sportisti se sprovodi u 21-noj vrtićkoj jedinici u 7 opština u Crnoj Gori.

UNICEF Crne Gore
Obezbijedimo kvalitetnu podršku od naranijeg djetinjstva - za svako dijete I UNICEF Montenegro