საქართველოში მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის (MICS) ძირითადი მიგნებები

შინამეურნეობების უდიდესი საერთაშორისო კვლევის (MICS) შედეგები გასაჯაროვდა

kids in the kindergarten
UNICEF/GEO-2019/Robakidze

2019 წლის 30 ნოემბერს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურმა, გაეროს ბავშვთა ფონდმა საქართველოში და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა 2018-2019 წლებში ჩატარებული მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის (MICS) შედეგები მედიას წარუდგინეს.

MICS-ი გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ შემუშავებული და მისი მხარდაჭერით ჩატარებული შინამეურნეობების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საერთაშორისო კვლევაა მსოფლიოში. კვლევა ფარავს ძირითად ინდიკატორებს, რომლებიც გამოიყენება შინამეურნეობების, განსაკუთრებით კი ბავშვების და ქალების მდგომარეობის შესაფასებლად. MICS-ის ჩატარება 1990-იან წლებში დაიწყო და დღემდე 300-ზე მეტი კვლევა ჩატარდა 100-ზე მეტ ქვეყანაში.

 

საქართველოში MICS-ი 180-ზე მეტ ინდიკატორს ფარავს. მასში 14 000-ზე მეტმა შინამეურნეობამ მიიღო მონაწილეობა. შეგროვებული მონაცემები წარმომადგენლობითია და მათი ჩაშლა შესაძლებელია ასაკის, სქესის, ქალაქ/სოფლის, რეგიონის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის, ეთნიკური წარმომავლობის, შეზღუდული შესაძლებლობისა და კეთილდღეობის დონის მიხედვით, რაც განვითარებისთვის საჭირო ინტერვენციების ზუსტ განსაზღვრას შეუწყობს ხელს.

იხილეთ კვლევის ძირითადი მიგნებები სხვადასხვა საკითხებზე


 
# სახელი ჩამოსატვირთი ბმული

1.

მოზარდები

გადმოწერა

2.

ბავშვის აღზრდა

გადმოწერა

3.

ბავშვის ფუნქციონირება

გადმოწერა

4.

ბავშვთა ჯანმრთელობა და მოვლა
ავადმყოფობის დროს

გადმოწერა

5.

ბავშვობის ასაკში ქორწინება

გადმოწერა

6.

ბავშვის ადრეული განვითარება

გადმოწერა

7.

განათლება

გადმოწერა

8.

ოჯახის დაგეგმვა და ინფორმირებული/
ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება

გადმოწერა

9.

გენდერული თანასწორობა

გადმოწერა

10.

აივ/შიდსი

გადმოწერა

11.

შეწყვეტილი ორსულობა

გადმოწერა

12.

ჩვილთა და ბავშვთა კვება (IYCF)

გადმოწერა

13.

სისხლში მომატებული ტყვიის შემცველობის
გავრცელება 2-7 წლის ასაკის ბავშვებში

გადმოწერა

14.

დედისა და ახალშობილი ბავშვის ჯანმრთელობა

გადმოწერა

15.

ბავშვთა ნუტრიციული სტატუსი

გადმოწერა

16.

მშობლების ჩართულობა

გადმოწერა

17.

შერჩევა და კვლევის მახასიათებლები

გადმოწერა

18.

სასმელი წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა - WASH

გადმოწერა

 

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა, მიქსი საქართველო 2018, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გლობალური მიქსის პროგრამის ფარგლებში ჩაატარა 2018 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით, ტყვიის და წყლის შემოწმების კომპონენტს კი გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად უძღვებოდა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

MICS-ი განხორციელდა 11 სხვადასხვა დონორის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით, მათ შორის შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს (SIDA), ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID), საფრანგეთის განვითარების სააგენოს (AFD), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA), მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), მსოფლიო ბანკის, იტალიის ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტისა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით. საქართველოში ჩატარებული MICS-ი მიზნად ისახავდა მონაცემების შეგროვებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევისთვის აუცილებელი სტრატეგიული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავებას.