ბავშვის უფლებათა კონვენცია

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიერ 1989 წელს მიღებულმა „ბავშვის უფლებათა კონვენციამ“ შეცვალა ბავშვების აღქმაც და მათდამი დამოკიდებულებაც

young people
UNICEF/Geo-2018/Robakidze
Child-friendly materials