ჩვენ შესახებ

იუნისეფი საქართველოში - ბავშვთა უფლებების დასაცავად 190-ზე მეტ ქვეყანაში

Newborn Child
UNICEF/Geo-2013/Khetaguri