ვაკანსიები და ტენდერები

დასაქმება ჩვენთან

 

მიმდინარე ვაკანსიები და ტენდერები

ვაკანსიები: 

სტატიების/რეპორტების/შეთავაზებების ინგლისურენოვანი მწერალი და ედიტორი - 2019, თბილისი, საქართველო

 

 ტენდერები: 

 

 

გაეროს ბავშვთა ფონდის ტენდერი კომპანიებისთვის იმუნიზაციის ელექტრონული მოდულის მოდერნიზებასა და გაუმჯობესებაზე. 

 

დოკუმენტაცია

 

 

 

პროდუქტის დოკუმენტაცია:

 

 


გაეროს ბავშვთა ფონდის ტენდერი კვლევითი ორგანიზაციებისთვის MICS კვლევის მონაცემების მეორად ანალიზზე

 

დოკუმენტაცია: 

 

 

Annexes 1-5.pdf178.33 კბ

 

Annex B TOR.pdf215.02 კბ

 


გაეროს ბავშვთა ფონდის ტენდერი ადგილობრივი IT კომპანიებისთვის -  საქართველოში პერინატალური ჯანმრთელობის შესახებ (დაბადების რეგისტრი) ინფორმაციის მენეჯმენტის ელექტრონული სისტემის გაუმჯობესება .   


დოკუმენტაცია: 
 

 

 

Annex_B.pdf117.1 კბ

 

Annex_C.pdf1.42 მბ