ჩვენი მანდატი

ვიცავთ ყველა ბავშვის უფლებებს

Child in KIndergarten
UNICEF/Geo-2015/Gurgenidze