ჩვენი მანდატი

ვიცავთ ყველა ბავშვის უფლებებს

Child in KIndergarten
UNICEF/Geo-2015/Gurgenidze

გაეროს ბავშვთა ფონდს აქვს ბავშვთა უფლებების დაცვის მანდატი. ჩვენი  მიზანია, თითოეული ბავშვი იყოს დაცული, ჯანმრთელი და განათლებული, განსაკუთრებით კი, ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის მიღმა დარჩენილი ბავშვები. 

ჩვენი მანდატი ეფუძნება 1989 წელს მიღებულ, „ბავშვის უფლებათა კონვენციას“, რომელიც განსაზღვრავს თითოეული ბავშვის უნივერსალურ, განუყოფელ უფლებებს და  მდგრადი განვითარების  მიზნებს, რომლებიც მსოფლიოს სახელმწიფოთა ლიდერებმა 2015 წელს მიიღეს და ყველა ქვეყანას ეხება. 

გაიგე მეტი