დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობა

ვთანამშრომლობთ საქართველოს მთავრობასთან ორსულობის, მშობიარობისა და მშობიარობისშემდგომ პერიოდში ხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისების უზრუნველყოფისთვის.

Mother and Child
UNICEF/Geo-2017/Blagonravova