პარტნიორობა და ელჩები

პარტნიორობა იუნისეფის საქმიანობის საფუძველია.

#KidsTakeOver
UNICEF/Geo-2017/Blagonravova