კვლევები და პუბლიკაციები

გაეროს ბავშვთა ფონდის მუშაობა ეფუძნება ემპირიულ მონაცემებს, დამოუკიდებელ შეფასებებს, კვლევებსა და სიღრმისეულ ანალიზს.

Child reading a book
UNICEF/Geo-2013/Khizanishvili