უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა

კვლევა ჩატარდა 7 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის უფლებათა ცენტრებთან თანამშრომლობით

Mental Health
UNICEF/Geo-2022/Sukhitashvili

ძირითადი

UNICEF-მა, შვიდ სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ბავშვთა უფლებების ცენტრებთან თანამშრომლობით, წამოიწყო კვლევა უნივერსიტეტის სტუდენტთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, რათა სიღრმისეულად გარკვეულიყო სტუდენტების ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებები და მათი წვდომა შესაბამის სერვისებზე, როგორც ბავშვთა ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებაზე. გლობალური რაოდენობრივი ინსტრუმენტის გამოყენებით, კვლევაში სულ 2995-მა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა და ჩატარდა 21 სიღრმისეული ინტერვიუ. გარდა ამისა, სტუდენტებმა გაიძლიერეს კვლევის ჩატარების უნარები, მათ შორის შერჩევის ზომის დადგენა, მონაცემთა შეყვანა და ა.შ. შეგროვებული მონაცემები გაანალიზებულია ადამიანის უფლებების კუთხით. 2023 წლის გაზაფხულზე კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები, წარდგენილი იქნება საქართველოს პარლამენტში, პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტთან პარტნიორობით.

ავტორი
UNICEF
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული, ინგლისური