რას ვაკეთებთ

გაეროს ბავშვთა ფონდი მუშაობს, რათა დაიცვას ყველა ბავშვის უფლება საქართველოში

Child in Kindergarten
UNICEF/Geo-2015/Khetaguri