სოციალური პოლიტიკა და ბავშვის უფლებათა მონიტორინგი

ჩვენ ტექნიკურ დახმარებასა და კონსულტაციებს ვუწევთ მთავრობას ბავშვებისთვის სოციალურად ინკლუზიური პოლიტიკის გატარების მიმართულებით.

Children at School
UNICEF/Geo-2017/Khetaguri

ზოგადი მიმოხილვა

ჩვენ ტექნიკურ დახმარებასა და კონსულტაციებს ვუწევთ  მთავრობას ბავშვებისთვის სოციალურად ინკლუზიური პოლიტიკის გატარების მიმართულებით. ვეხმარებით მას, რომ ეროვნული თუ რეგიონული პროგრამები და პოლიტიკა მოიცავდეს ყველაზე დაუცველ ოჯახებს და არსებობდეს სოციალური დაცვის ქმედითი მექანიზმები სიღარიბის შემცირებისა მიზნით. 

ჩვენ ვატარებთ კვლევებს, ვაგროვებთ და ვაანალიზებთ მონაცემებს დაუცველ ბავშვებსა და მათ ოჯახებთან დაკავშირებით, რათა დავეხმაროთ მთავრობას მონიტორინგსა და ეფექტიანი პოლიტიკის გატარებაში. 

გაიგე მეტი სოციალური პოლიტიკისა და ბავშვის უფლებების მონიტორინგის პროგრამების შესახებ

გაეცანით ჩვენს სხვა პროგრამებს

გაიგე მეტი საქართველოში UNICEF-ის საქმიანობის შესახებ