სოციალური პოლიტიკა და ბავშვის უფლებათა მონიტორინგი

ჩვენ ტექნიკურ დახმარებასა და კონსულტაციებს ვუწევთ მთავრობას ბავშვებისთვის სოციალურად ინკლუზიური პოლიტიკის გატარების მიმართულებით.

Children at School
UNICEF/Geo-2017/Khetaguri