ბავშვთა უფლებების მონიტორინგი

ჩვენ ვეხმარებით მთავრობას, გააძლიეროს ბავშვთა უფლებების დაცვაზე ანგარიშვალდებულება

Child in the Kindergarten
UNICEF/Geo-2018/Jibuti